LANDON > COPORATE > ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

 

 

LANDON® CONCEPT

 

Landon Corp Co., Ltd. หรือ LANDON GROUP เราดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานวัสดุทดแทนไม้ วัสดุตกแต่งบ้าน วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างและวัสดุปูพื้นสนามกีฬาทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้สินค้าประเภทนี้ของตลาด โดยยึดหลักการของความมีคุณภาพในตัวสินค้าเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า ซึ่งจะส่งผลแก่ความยั่งยืนแก่ตราสินค้า LANDON  และทางเรายังมีผลงานหญ้าเทียมอีกมากมาย อาทิ เช่น หญ้าเทียมสนามฟุตบอล หญ้าเทียมสนามฟุตซอล หญ้าเทียมจัดสวน หญ้าเทียมสนามกอล์ฟ หญ้าเทียมลานจอดรถ หญ้าเทียมฮอนแลนด์ รับซ่อมสนามหญ้าเทียม หย้าเทียมงานตกแต่ง 

 

 

 
HISTORY
                 
 โดย LANDON GROUP ก่อตั้งจากแนวคิดของกลุ่มคนเล็ก ๆ เพียง 3 คน เริ่มจากโดยมีความคิดที่จะดำเนินกิจการทางด้านจัดหาและนำเข้าสินค้าหญ้าเทียม เพื่อที่จะให้คนในประเทศ ได้ใช้สินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่และมีคุณภาพและการบริการที่ดี จากนั้นจึงได้เริ่มจัดตั้งบริษัท กรีน คอนเนอร์ ซัพพลาย จำกัด ( Green corner supplier co., ltd.)  เพื่อให้ตรงกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดำเนินอยู่ และจากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แลนดอน คอร์ป จำกัด เพื่อ re-branding ให้เกิดความเป็นสากล ภายหลังการได้รับการยอมรับที่ดีจากลูกค้าในสายงาน จึงทำให้เกิดความมั่นใจในการต่อยอดเพื่อขยายสู่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมายหลายประเภทที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยเฉพาะระบบพื้นสนามกีฬาทุกประเภท โดยมีหลักในการดำเนินกิจการภายใต้มุมมองของความมีคุณภาพและเป็นสากลของสินค้าและบริการที่ดี เพื่อควบคุมการผลิตและจำหน่ายเข้าสู่ตลาด เพื่อให้เกิดการยอมรับและมีความยั่งยืน (sustainable) ภายใต้ตราสินค้า LANDON  

 

GLOBAL BRANCH

 วิสัยทัศน์ในการทำตลาดของแลนดอน มีมุมมองในกรขยายตลาดในสากล เพือให้ตราสินค้าเป็ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จากนั้นเราจึงได้ขยายโครงสร้งการบริหารงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ใน 3 ประเทศนั่นคือ

 

 
THAILAND          
 279/8 Landon Group Builiding, Viphavadi rd., Sanambin, Donmuang, Bangkok, Thailand 10210
Tel. 0-2531-0045 ,08-9035-4000    Fax. 0-2531-0047
 
SINGAPORE

Wisma Atria Building 11/F, Wisma Atria, 435 Orchard road, Singapore

 
BELGIUM 

Palmstraat 24 3500 Hatsel Belgium

 

 และในอนาคต เรามีแผนจะขยายธุรกิจออกสู่ประเทศอาเซียนให้ครอบคลุมทุกประทศ โดยการหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพในการทำตลาด เพื่อให้แลนดอนเป็นที่รู้จักสู่สากลและเติบโตยิ่งขึ้นไป